Horario
Lum–Dom | 08:00–23:00
+420 725 255 525
info@praguebus.tours
logo Prague Bus Tours
logo Prague Bus Tours
Divisa EUR
  • EUR
  • CZK

Monumento de Terezín

La ciudad de Terezín es tristemente famosa por ser el mayor campo de concentración, durante la Segunda Guerra Mundial, en los países checos. En la actualidad esta ciudad es el monumento que recuerda las trágicas historias de decenas de miles de judíos que pasaron por este campo.

Terezín fue construido originalmente en el siglo XVIII como fortaleza estratégica para la defensa contra el ejército prusiano. Visitaremos la ciudad de Terezín con su fortaleza en nuestro autobús con aire acondicionado. En la época de la Segunda Guerra Mundial, los nazis establecieron una cárcel policial en la Fortaleza Pequeña y la propia ciudad se convirtió en un gueto judío. Después de llegar a la fortaleza, un guía le conducirá por la historia bélica de Europa, usted llegará a saber cómo se vivía en este gran campo de concentración checo. Terezín seguramente se encuentra entre los lugares más interesantes y su visita le ayudará a entender la historia bélica de Europa.

   Terezín je v dnešním vědomí spjat především s nacistickou perzekucí v době okupace našich zemí hitlerovským Německem za druhé světové války. Tehdy tam byl koncentrační tábor deportovaných Židů a také věznice, v níž byli umístěni hlavně účastníci protinacistického odboje. Na toto jen několik let trvající, ale v historii minulého století nesmírně závažné a tragické období je také zaměřen náš program.

Terezín však vznikl jako vojenská pevnost již koncem 18. století. Tehdejší české království bylo součástí habsburské monarchie a po válkách, které kolem poloviny 18. století vedla habsburská říše zvláště také s německým Pruskem, byla terezínská pevnost budována na obranu před útokem od severu. Protože armády často táhly podél řek, vznikla pevnost v údolí Labe, po obou stranách jeho přítoku, řeky Ohře. V případě obležení Terezína se počítalo s vypuštěním vody z Ohře do pevnostních příkopů a umělých záplavových kotlin. Systém opevnění a vojenské stavby projektovali vojenští inženýři habsburské armády, kteří přitom navazovali zvláště na koncepce francouzského pevnostního stavitelství.

Pevnost byla založena roku 1780 ještě za vlády Marie Terezie, po jejíž smrti v témže roce dostala na její počest název Theresienstadt. Stavba tohoto pevnostního systému na celkové ploše 400 ha pak trvala po celou dobu vlády císaře Josefa II. až do roku 1790. Pracovalo na ní někdy najednou až 15 000 vojáků, zedníků a dalších řemeslníků, spotřebovalo se odhadem 400 milionů cihel. Terezín představuje jednu z největších bastionových pevností na světě. Veškeré stavební konstrukce zůstaly dobře zachovány hlavně proto, že terezínská pevnost nebyla nikdy obléhána a přímo začleněna do válečných střetů. Možná jim však na dlouhou dobu pomohla zabránit svou odstrašující mohutností.

Dvě části pevnosti se od počátku značně odlišovaly velikostí i funkcí. Uvnitř Hlavní pevnosti při levém, západním břehu řeky se nalézalo velitelství a větší část vojenské posádky, bylo tam však také již roku 1782 založeno královské město. Civilní osídlení bylo zprvu podřízeno armádě, mělo se hlavně podílet na zajišťování jejích hospodářských potřeb. Tuto hlavní část Terezína s kasárnami a městskými domy proměnili nacističtí okupanti od konce roku 1941 v jakési novodobé ghetto, v podstatě ale koncentrační tábor. Pokud se pro město Terezín v době nacistické okupace používá pojmu ghetto, je třeba mít na mysli, že šlo o střežený areál, kde byli uvěznění Židé zcela podřízeni nacistickému velitelství a vykonávali nucené práce. Postupně tam bylo ve větších i menších počtech deportováno židovské obyvatelstvo a vycházely odtamtud jeho masové transporty do vyhlazovacích táborů.

Naproti tomu tzv. Malá pevnost východně od řeky neměla nikdy civilní obyvatele a vedle obranných účelů sloužila již od doby habsburské monarchie jako státní vězení. Tehdy tam byli vězněni mimo jiné účastníci maďarského a polského hnutí za národní suverenitu v mnohonárodní habsburské monarchii. Během první světové války byli v Malé pevnosti uvězněni a v důsledku útrap tam zemřeli i tři mladí bosenští Srbové, kteří se podíleli na atentátu na následníka rakouského trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este 28. června 1918 v Sarajevu. Tím vyvolaná krize uvrhla Evropu a pak i další kontinenty do dosud nevídaného inferna Velké války. Terezínskou Malou pevnost převzala již v červnu 1940 nacistická politická policie gestapo a věznila tam především zatčené členy různých odbojových organizací. Většina vězňů v Malé pevnosti nebyla židovského původu.

Los siguientes servicios están incluidos en el precio

Wi-Fi gratuito
Autobuses modernos
Carga USB
Precio de la entrada
Guía Turístico
Recogida en el hotel

Galería

Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom

Hora de salida

/

Duración

09:00horas
/ 5.5horas

Lugar de salida

Estación central de ferrocarril, Wilsonova 8

Lenguas

Lista de precios

Adultos
1490 CZK
Estudiante/Jubilado
1390 CZK
*válido para estudiantes de 12 a 26 años previa presentación de una tarjeta de estudiante válida y para personas mayores de 65 años o más
Niño
1240 CZK
*Niños de 0 a 2 años gratis sin asiento. Precio infantil válido para niños de 3 a 11 años.
En este viaje ofrecemos ofertas de última hora.
27.02.2024
Adultos:1290 CZK/personaEstudiante/Jubilado:1190 CZK/personaNiño:1040 CZK /persona
Viaje disponible en estos idiomas:
Reserva
Los tours de última hora tienen un punto de embarque predeterminado. No incluye recogida ni regreso al hotel.

Datos de la reserva

Contacto

Primer nombre *
Apellido *
E-mail *
Teléfono
Lugar de salida *

Número de personas

Adultos
1490 CZK/persona
Estudiante/Jubilado
1390 CZK/persona
Niño
1240 CZK/persona

Detalles del viaje

Idioma del tour *
Elige un idioma
  • Čeština
  • English
  • Italiano
  • Deutsch
  • Pусский
  • Español
  • Français
fecha del viaje *
Método de pago *
Código de descuento
Aplica el código
Nota
( Precio antes del descuento 0 CZK )
Código de descuento no aplicado.
El precio total: 0 CZK