Horaires d'ouverture
Lun–Dim | 08:00–23:00
+420 725 255 525
info@praguebus.tours
logo Prague Bus Tours
logo Prague Bus Tours
Devise EUR
  • EUR
  • CZK

Le Mémorial de Terezín

La ville de Terezín est tristement connue pour avoir été le plus grand camp de concentration dans le Protectorat de Bohème-Moravie au cours de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, un mémorial rappelle les destins tragiques des dizaines de milliers de Juifs qui sont passés par le camp.

À l’origine, la ville de Terezín fut construite au XVIIIe siècle en tant que forteresse stratégique destinée à protéger le pays contre les armées prussiennes. Nous vous emmènerons à Terezín et à sa forteresse à bord de l’un de nos autocars climatisés. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont établi une prison de police dans la Petite forteresse et ont transformé la ville elle-même en ghetto. Une fois que vous serez arrivés à la forteresse, le guide vous présentera l’histoire des guerres en Europe et vous parlera de la vie dans ce camp de concentration. Terezín est sans doute un site très intéressant du point de vue historique et sa visite vous aidera à mieux comprendre l’histoire des guerres en Europe.

   Terezín je v dnešním vědomí spjat především s nacistickou perzekucí v době okupace našich zemí hitlerovským Německem za druhé světové války. Tehdy tam byl koncentrační tábor deportovaných Židů a také věznice, v níž byli umístěni hlavně účastníci protinacistického odboje. Na toto jen několik let trvající, ale v historii minulého století nesmírně závažné a tragické období je také zaměřen náš program.

Terezín však vznikl jako vojenská pevnost již koncem 18. století. Tehdejší české království bylo součástí habsburské monarchie a po válkách, které kolem poloviny 18. století vedla habsburská říše zvláště také s německým Pruskem, byla terezínská pevnost budována na obranu před útokem od severu. Protože armády často táhly podél řek, vznikla pevnost v údolí Labe, po obou stranách jeho přítoku, řeky Ohře. V případě obležení Terezína se počítalo s vypuštěním vody z Ohře do pevnostních příkopů a umělých záplavových kotlin. Systém opevnění a vojenské stavby projektovali vojenští inženýři habsburské armády, kteří přitom navazovali zvláště na koncepce francouzského pevnostního stavitelství.

Pevnost byla založena roku 1780 ještě za vlády Marie Terezie, po jejíž smrti v témže roce dostala na její počest název Theresienstadt. Stavba tohoto pevnostního systému na celkové ploše 400 ha pak trvala po celou dobu vlády císaře Josefa II. až do roku 1790. Pracovalo na ní někdy najednou až 15 000 vojáků, zedníků a dalších řemeslníků, spotřebovalo se odhadem 400 milionů cihel. Terezín představuje jednu z největších bastionových pevností na světě. Veškeré stavební konstrukce zůstaly dobře zachovány hlavně proto, že terezínská pevnost nebyla nikdy obléhána a přímo začleněna do válečných střetů. Možná jim však na dlouhou dobu pomohla zabránit svou odstrašující mohutností.

Dvě části pevnosti se od počátku značně odlišovaly velikostí i funkcí. Uvnitř Hlavní pevnosti při levém, západním břehu řeky se nalézalo velitelství a větší část vojenské posádky, bylo tam však také již roku 1782 založeno královské město. Civilní osídlení bylo zprvu podřízeno armádě, mělo se hlavně podílet na zajišťování jejích hospodářských potřeb. Tuto hlavní část Terezína s kasárnami a městskými domy proměnili nacističtí okupanti od konce roku 1941 v jakési novodobé ghetto, v podstatě ale koncentrační tábor. Pokud se pro město Terezín v době nacistické okupace používá pojmu ghetto, je třeba mít na mysli, že šlo o střežený areál, kde byli uvěznění Židé zcela podřízeni nacistickému velitelství a vykonávali nucené práce. Postupně tam bylo ve větších i menších počtech deportováno židovské obyvatelstvo a vycházely odtamtud jeho masové transporty do vyhlazovacích táborů.

Naproti tomu tzv. Malá pevnost východně od řeky neměla nikdy civilní obyvatele a vedle obranných účelů sloužila již od doby habsburské monarchie jako státní vězení. Tehdy tam byli vězněni mimo jiné účastníci maďarského a polského hnutí za národní suverenitu v mnohonárodní habsburské monarchii. Během první světové války byli v Malé pevnosti uvězněni a v důsledku útrap tam zemřeli i tři mladí bosenští Srbové, kteří se podíleli na atentátu na následníka rakouského trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este 28. června 1918 v Sarajevu. Tím vyvolaná krize uvrhla Evropu a pak i další kontinenty do dosud nevídaného inferna Velké války. Terezínskou Malou pevnost převzala již v červnu 1940 nacistická politická policie gestapo a věznila tam především zatčené členy různých odbojových organizací. Většina vězňů v Malé pevnosti nebyla židovského původu.

Le prix inclut

Wi-Fi gratuit
Bus modernes
USB charge
Prix d'entrée
Guide
Ramassage à l'hôtel

Galerie

lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim

Heure de départ

/

Durée

09:00heures
/ 5.5heures

Lieu de départ

Gare centrale, Wilsonova 8

Langues

Tarif

Adultes
1490 CZK
Étudiant/Senior
1390 CZK
*valable pour les étudiants de 12 à 26 ans sur présentation d'une carte d'étudiant valide et pour les seniors de 65 ans et plus
Enfant
1240 CZK
*Enfants de 0 à 2 ans gratuits sans siège. Prix enfant valable pour les enfants de 3 à 11 ans.
Dans ce voyage, nous proposons des services de dernière minute
27.02.2024
Adultes:1290 CZK/personneÉtudiant/Senior:1190 CZK/personneEnfant:1040 CZK /personne
Voyage disponible dans ces langues :
Réservez maintenant
Les visites de dernière minute ont un point d'embarquement prédéterminé. N'inclut pas la prise en charge ou le retour à l'hôtel.

Les détails de réservation

Contact

Prénom *
Nom de Famille *
E-mail *
Téléphone
Lieu de départ *

Nombre de personnes

Adultes
1490 CZK/personne
Étudiant/Senior
1390 CZK/personne
Enfant
1240 CZK/personne

Détails de l'excursion

Langue de la visite *
Choisissez une langue
  • Čeština
  • English
  • Italiano
  • Deutsch
  • Pусский
  • Español
  • Français
Date du voyage *
Mode de paiement *
Code de réduction
Appliquer le code
Remarque
( Prix avant remise 0 CZK )
Code de réduction non appliqué.
Prix total: 0 CZK